Logo SZOP Spółka z o.o.

OD PAŹDZIERNIKA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH TYLKO NA PODSTAWIE UMOWY

Ocena 0/5

Informujemy, iż od 1 października 2022 roku, wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) realizować będziemy tylko na podstawie zawartych ze spółką umów na wykonanie ww. czynności.

Wniosek o zawarcie umowy oraz cennik dostępny jest na stronie internetowej www.spolkaszop.pl (zakładka „dokumenty do pobrania” oraz  „dla klienta”) oraz w siedzibie spółki przy ul. Warszawskiej 51.

Powyższe zasady podyktowane są zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, każdy mieszkaniec odprowadzający ścieki do zbiornika bezodpływowego lub do instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest okazać się umową zawartą z przedsiębiorstwem posiadającym pozwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Kontrolę w zakresie zawartych umów z ww. przedsiębiorstwami prowadzić będzie gmina.

Jednocześnie przypominamy, iż istnieje możliwość wywozu nieczystości ciekłych w godzinach popołudniowych i wieczornych. Harmonogram pracy wozów asenizacyjnych: poniedziałek, wtorek i czwartek (godziny od 6:00 do 19), środa i piątek (godziny od 6:00 do 15:00).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu:  55 247 22 83 lub 665 990 745.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności