Logo SZOP Spółka z o.o.
Powróć do: O spółce

Misja

Misja

Misją  „SZOP” Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim  jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Nowy Dwór Gdański  warunków odbioru i oczyszczania ścieków, a także dostarczania ciepła i ciepłej wody użytkowej, zgodnie z wymogami ochrony środowiska, przy jednoczesnym racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych poprzez stosowanie nowoczesnych technologii.