Logo SZOP Spółka z o.o.
Powróć do: strona główna

O spółce

Zarząd   Marta Dorobek
Prezes Zarządu
prezes@spolkaszop.pl
     
Prokurenci   Barbara Natora
Prokurent
b.natora@spolkaszop.pl
     
Rada Nadzorcza   Katarzyna Kostrzewa-Rzoska,
Dariusz Olszak,
Jakub Szlachetko
     
Zgromadzenie wspólników   Gmina Nowy Dwór Gdański
   
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników   Jacek Michalski Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

 

NIP REGON Numer KRS Kapitał zakładowy Numer rejestrowy
BDO
578-000-42-68
170061484  0000138429  8 393 208,64 zł 000088205